KKK

Soovin saada ristitud

Imeline! Ristimine on teadlik ja avalik tunnistus sellest päästvast ja uuendavast tööst mida Jumal inimese elus teeb. Ristimises tõotab uuestisündinud inimene Jeesuse järgimist ja Jumala teedele pühendamist. Meie ristimisteenistused toimuvad avalikus kohas erinevates veekogudes (järv, jõgi, meri, bassein ja kümblustünn!) ja julgustame perekonna ja sõprade osalemist. Piibel õpetab, et ristimises jätame vana elu veede all ja tõuseme pestud ja riietatud uue eluga.…

Kes on Jeesus?

Jeesus Naatsaretlane on ajalooline isik, kes suri, ärkas surnuist ja astus taevasse. Ta elas maa peal üle 2000 aasta tagasi praeguse Iisraeli riigi piirkonnas. Jeesus Kristus ütles enda kohta, et Tema on tee, tõde ja elu ning Jumala Poeg. Kõik religioonid ei vii ühise eesmärgi, sisemise vabaduse ja Jumala armastuseni. Piibel ütleb, et ainult usk Jeesusesse avab võimaluse igaveseks osaduseks hea ja…

Kas Jumal on tõesti olemas?

https://www.bibleinfo.com/et/questions/kas-jumal-on-olemas Kõigepealt on oluline rõhutada, et me ei saa Jumala olemasolu tõestada samal moel, nagu saame tõestada matemaatilist lahenduskäiku või teaduslikku teooriat. Samas peame meeles pidama, et samamoodi nagu me ei saa tõestada Jumala olemasolu, ei saa me tõestada ka seda, et teda ei ole olemas. H. M. S. Richards, Sr., „Prohvetikuulutamise hääle“ autor, on end väljendanud nii: „Inimesel on lihtne öelda,…

Mida te usute?

Meie ühineme teiste kristlatega kes usuvad, et kogu univeersium on Jumala oma, mis on loodud Tema poolt ja kuulub Talle. Jumal on teinud ennast teatavaks maailmale läbi inimajaloo ja ilmutanud oma teed, tahet ja enneseohverdavat armastust erinevatel ajastul erineval viisil. Kõige selgem pilt sellest armastusest on Jeesus Kristus: Jumala ainussündinud poeg saadetud maailma inimese kujul, et päästa patus ja surmas kinni hoitud…