Mida te usute?

Meie ühineme teiste kristlatega kes usuvad, et kogu univeersium on Jumala oma, mis on loodud Tema poolt ja kuulub Talle. Jumal on teinud ennast teatavaks maailmale läbi inimajaloo ja ilmutanud oma teed, tahet ja enneseohverdavat armastust erinevatel ajastul erineval viisil.

Kõige selgem pilt sellest armastusest on Jeesus Kristus: Jumala ainussündinud poeg saadetud maailma inimese kujul, et päästa patus ja surmas kinni hoitud inimkonda oma elu hinnaga. Jeesus on ajalooline isik, aga samas Jumala poeg ja ainult tema andeksandmise kaudu saab meie suhe Jumalaga taastatud.

Nendele kes kuulavad Jumala kutse, võtavad Jeesuse ohvrianni omaks ja pühendavad oma ülejäänud elu Jumala teedele on täidetud Jumala Püha Vaimuga, kes uuendab meid ja teeb meid Jeesuse sarnaseks. Olles täidetud Tema vaimuga, me oleme ka läkitatud Jeesuse poolt maailma, et kuulutada tõelist lootust ja päästet Jeesuses ja teha seda nähtavaks ja tuntavaks maailmas.