Meist

Elava Jumala Avatud Perekond

Kuuluvus – Me kuulume Elavale Jumalale kes on kutsunud meid elumuutvale suhetele temaga.

Identiteet – Jeesuse elu, surma, ja ülestõusmise pärast me oleme Jumala pojad ja tütred.

Osadus – Jumala poolt moodustatud perena me oleme üksteisele õed ja vennad seotud armastuse köidikutes

Missioon – Kutsutud Jeesuse poolt me teenime teisi ja anname endid vabalt nendele kes teda otsivad.

Ajalugu

Jumal kutsus Raplamaalt inimesi ja alguses hakati koos käima kodudes ning Rapla ligidal Matsi-Jaani talus. Aeg läks ja kooskäijate arv kasvas tasapisi, kuni kuuekümnendate aastate lõpul hakkas vend Martin Poverus visalt kulutama Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee uksepakku.

Rahvasaadikute Nõukogu ei tahtnud kuuldagi veel ühe nn “igandliku kultusekeskuse” rajamisest. Tuli minna kompromissile. Järlepas tegutsev pisike baptistikogudus likvideeriti ja selle arvel avati uus kogudus Raplas. 1. aprillil 1973 toimuski Rapla Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide koguduse asutamiskoosolek, millest võtsid osa 10 Järlepa Baptistikoguduse liiget ja 27 Rapla uuestisündinud kristlast. Presbüteriks valiti Martin Poverus. Esimene Jumalateenistus peeti 1973. aastal nelipühi päeval.

Esimesed 7 aastat käis värske kogudus koos Loo tänav 8 Harri ja Ella Düüna eramus. Alles 1979. aastal osteti koguduse ühiste jõududega maja Koidu ja Kohtu tänava nurgal, mis avati pärast ümberehitusi koosolekuteks aastal 1980. Koguduse hingekirjas oli siis 37 liiget. Üsna kohe alustasid Ülle ja Rein Helend koguduses lasteööga, millest hiljem kasvas välja noorteöö.

1987. aastal toimus koguduses pööre ─ pealinnast kutsuti uueks karjaseks Indrek Luide. Samal ajal hakkasid toimuma ka pöördelised sündmused üle terve endise Nõukogude Liidu, mille tulemusena kuulutati 1991. aastal välja Eesti Vabariik. Samal ajal sai kogudus ka uue nime ─ Rapla Vabakogudus. Poliitiline ärkamine käis koos vaimuliku ärkamisega. Nii täitusid palvemaja ruumid kiiresti uute inimestega, kellest väga suur osa oli noori. Kogudus virgus otsekui uuele elule. Alustati jüngrikooliga, tegutses kitarrikool, laulis 70- liikmeline gospelkoor, korraldati laagreid, käidi süstamatkadel, igal kuul ristiti inimesi. Lühikese ajaga liikmete arv viiekordistus. Vana armas roheline maja jäi selgelt kitsaks. Projekteeriti uut võimsat kirikut…

Uus kirik tuli aga hoopis ootamatust kohast: 1997. a jaanipäeva paiku sõitsid Indrek Luide ja Reimo Laup Rootsi ning tõid sealt kaasa terve maja. Uue, torniga kiriku sisseõnnistamine leidis aset juba sama aasta detsembris. Töö jätkus. Lisaks tavapärastele jumalateenistustele toimisid koguduse ansamblid, käisid koos skaudid, peeti arvutikursusi ja õpiti keeli, võeti vastu külalisi. Pühapäevakooli tööpunktid toimisid üle kogu Raplamaa. . Indrek ja Marju tegid südamega tööd mis neile oli antud. Tervituseks on sõna Indrek Luidel.

Aasta 2000 algas kogudusele murelikult – ees ootas Indrek Luide lahkumine. Kogudus jäi karjaseta… Sügiseks sai mure siiski lahenduse – kogudust juhtis nüüd noor  pastor Allan Helde.

Hooga läksid käima Alfa kursused, alustati väikegruppidega. Jumal lisas karjale nii noori kui vanu. Misjonitöö Raplas jätkus. Korraldati telgikoosolekuid, inimesi viidi bussidega Lootuse festivalile, näidend “Taevaväravad ja põrguleegid” andis mõtlemisainet. Lisaks toimusid Raplas Liidu suvepäevad. Ühist koguduse osadust aitasid hoida mitmesugused laagrid ja koosviibimised. 

Koguduse ühises osaduses aga võõrustati kaasteelisi teistest kogudustest, Uue hoo sai sisse noortetöö Sander ja Hannes Saardi juhtimisel.  Allan ja Talvi jätkasid kuulekalt tööd Jumala riigis ning 10 aastat möödus kui linnutiivul. Jumala abiga peeti pühapäevaseid ning kolmapäevasid koosolekuid,  tegutsesid nii pühapäevakool, diakooniateenistus, alustati siiani tegutsevate väikegruppide ja piibliõppe ringidega.

Aeg läks ja ühel hetkel oli kogudus taas karjaseta. Jumala töö aga liikus edasi – noored tegid tänavamisjonit ja nende ülistusbänd võitis auhindu, edasi jäid toimima väikegrupid ning alustati ülistusteenistustega.

Kuid Jumalal oli oma plaan ning Ta tõi 2012 aasta septembris  Tallinnast karjaseks Matthew Edminsteri.

Uus algus oli noorele kogudusevanemale väljakutseterohke. 2013. aastal tuli korraldada noorte piiblipäevi ja kooguduse tähtsündmusi. Edasi läks hooga käivitunud noortetöö, diakoonia ehk abistamisteenistus,  jätkusid vahetepeal alustatud ülistusteenistused, koostöös luteri kirikuga pakuti võimalust Rapla lastel leida Jõululaps. Küsalistega koos teeniti kogukonda korrastades kalmistut, alustati heategevuslike õueaiaääre kohvikutega. 2016. aastal otsustas Kehtna Nelipühikogudus liituda Rapla Vabakogudusega

Jumala armus kogudus elas ja kasvas, õpiti tundma Jumala sõna ja Tema väge Dynamis koolitustel ning praktiliselt teenides. Uue hingamise tõi noortetööle noortepastor Ben Ellise tulek. Hakati korraldama inglise keele õppimise noortelaagreid. Pea igal aastal toimusid ristimised.

Jumala töö läheb edasi. Kogudus elab ootuses, mis on meie Ülemkarjase plaan meie jaoks.

Aga me teame kindlalt, et Ta viib meid läbi kõikidest aegadest nii nagu Ta on teinud seda eelnevad 50 aastat