Kes on Jeesus?

Jeesus Naatsaretlane on ajalooline isik, kes suri, ärkas surnuist ja astus taevasse. Ta elas maa peal üle 2000 aasta tagasi praeguse Iisraeli riigi piirkonnas. Jeesus Kristus ütles enda kohta, et Tema on tee, tõde ja elu ning Jumala Poeg. Kõik religioonid ei vii ühise eesmärgi, sisemise vabaduse ja Jumala armastuseni. Piibel ütleb, et ainult usk Jeesusesse avab võimaluse igaveseks osaduseks hea ja õiglase Loojaga (Johannese 14:6)