2.5 – Joosep: lepitamise muster (2. osa)

Kasutaja documendid 2.5 – Joosep: lepitamise muster (2. osa)

Kas perekonna hädad on lahendatavad?

Abrahami järeltulijad teenisid Jumalat (väga ebatäiuslikult), õppisid Teda tundma ja Temasse uskuma, ja kogesid igas põlvkonnas Tema juhtimist ja õnnistust. Aga igas põlvkonnas on näha, et isa vead voolasid allamäge poegadele, et pojad lisasid oma vead juurde, ning lõpuks oli perekond sidunud kinni pattus, saladustes, ja õnnetuses. Eelmine kord nägime kuidas Iisaki pojad kadeduse ja viha pärast müüsid nende nooremat venda Joosepit orjusse Egipuses. Nüüd on tulnud suur nälg üle terve maa ja reisides Egiptusemaale toidu ostma Iisaki pojad peavad tegema kaupa noore valitsejaga nimega … Joosep.

Vennad ei tunne Joosepit ära. Ta oli 17 aastane teismeline kui nad müüsid teda maha. Nüüd ta on noormees ja Jumala käe all on saanud võimekaks Egiptusemaal. Kui vennad ei saa osta vilja nende isa leibkonnale, siis sureb välja Aabrahami järeltulijad. Kas perekond saab ületada mineviku pattud ja pettumused? Kas meil on midagi õpida sellest meie perekondade lepituse tarbeks?

1 Mooses 42 – Joosepi vennad otsivad abi Egiptuses

 1. Miks Joosepi vennad ei tunne teda ära kuigi tema tunneb neid kohe?
 2. Kujuta ette mis Joosep tunneb nüüd kui tema vennad seisavad tema ees ja paluvad abi.
 3. Miks Joosep näitab julm nägu, süüdistab vendi ja teeb elu raskemaks nendele?
 4. Vennad arutlevad nende olukorda 21. salmis. Mis nende privaatne vestlus näitab?
 5. Miks Joosep annab neile tagasi oma hõbe? Kas see on kingitus või lõks?
 6. Koju jõudes peavad vennad andma aru isale. Kui sina oleks pidanud Iisaki jutt kuulama mis tunded oleksid sinus tekkinud?

1 Mooses 43-44 – Benjamin nõutud Siimeoni lunastuseks

 1. Kui vennad jõuavad teist korda Egiptusesse tagasi – nüüd Joosepi noorema venna Benjaminiga – Joosep valmistab neile suurt pidusööki. Mis sõnum ta neile saadab seega?
 2. Midagi juhtub Joosepiga salmil 43:29. Mis tema jaoks muutub?
 3. 44.s peatükkis tulevad läbikatsumused veel. Kas Joosep ainult piinab neid? Mis motiveerib tema käitumist?
 4. Kuidas vennad on muutunud sellest ajast kui nad isa juurest läksid Joosepist lahku?
 5. Kuidas Juuda kõne (44:18-34) näitab, et nad on muutunud?

1 Mooses 45:1-46:7 – Joosep avaldab ennast vendadele

 1. Kui Joosep lõpuks annab ennast tunda vendadele mis tema esimene küsimus näitab meile?
 2. Kuidas Joosepi jutt 45. peatükkis näitab kuidas tema on muutunud?
 3. Loe 50:20. Mida katkised perekonnad saavad õppida sellest lausest?

Kas sul on lahendamata jäänud olukord oma elus mis vajab lepitust?

Kuidas Joosepi lepitus oma vendadega saab sind julgustada?

Discussion (0)

There are no comments for this doc yet.

Comment posting has been disabled on this doc.