Täname koguduse karjast ja tema peret ustava töö eest

Täna on koguduse elus nii pidulik kui ka kurb päev. Pärast 10 -aastast teenimistööd peab oma viimase jutluse meie koguduse karjasena Matt Edminster. Aitäh Sulle Matt ja kogu Teie perele ustava teenimistöö eest! Jõudu ja tarkust edaspidiseks meie Issanda tööpõllul!

“4 Ma tänan oma Jumalat, meenutades alati sind oma palvetes.

5 Olen kuulnud sinu usust Issandasse Jeesusesse ja sinu armastusest tema ja kõigi pühade vastu.

6 Ma palvetan, et su usu osadus aitaks sind kõige hea tunnetamises, mis meis on Kristuse suhtes.

7 Mul on olnud palju rõõmu ja julgustust sinu armastuse pärast, sest sinu kaudu, vend, on pühade südamed saanud kosutust.”

Fm. 4-7

0 kommentaari

Jäta kommentaar

Veebileht kasutab Akismet spami vähendamiseks. Õpi kuidas sinu kommentari andmed on kasutatud.